מניעת אובדן עסקי

מניעת אובדן עסקי

מניעת אובדן עיסקי הנה מערך של שיטות ופעולות בהן נוקטים חברות וארגונים על מנת לשמר רווח.
הפסד של רווחים בהקשר זה הנו כל מחיר עסקי שייגרם עקב פעילות אנושית מכוונת כגון גניבה, הונאה, או שימוש לרעה במשאבי הארגון או עקב מחדלים וביצוע בלתי מוצלח של תהליכים הגורם לכך שעובדים אינם מצליחים לעקוב אחר מדיניות החברה או ליישם נהלים קיימים.

מניעת אבדן הנה תחום שהוא רלוונטי בראש ובראשונה למגזרים הקמעוניים והתעשייתיים, ואולם כר  הפעולה הנרחב של מניעת אבדן הוא ישים למעשה בכל מגזר עסקי שיש בו עובדים, לקוחות, תהליכי עבודה פנימיים ושרשרת אספקה.

 

איומים של ניצול משאבי הארגון ונכסיו הפיזיים והכספיים על ידי גורמים עברייניים, הפועלים לשם השגת רווח קל, בין אם הם פועלים בתוך שורות הארגון ובין מחוצה לו, קיימים מקדמת דנא. עבריינים מטבע ברייתם פועלים על מנת על מנת להוציא מהארגון רכוש, כספים או מידע שיוכל להעשיר אותם, ובדרך כלל הם לא יתחשבו בנזק שייגרם לארגון כתוצאה מפעולתם. הם יפעלו בתחכום על מנת לאתר, ולעיתים אף לייצר פרצות, בין במתקנים ובין בתהליכים, ולנצלן לטובתם. במקרים רבים הנזק שנגרם לארגון גדול לאין ערוך מהרווח שמשיג העבריין (הן בהיבטים כספיים והן בהיבטים תדמיתיים). ההתמודדות אל מול עבריינות רכוש, נוכלות והוצאת קניין במרמה הנה צורך יסודי של הארגון לשם קיום פעילותו. נזק כלכלי רב ביותר עשוי להיגרם לארגון כתוצאה מגניבות או מעילות, אם בשטחי המסחר ואם בתהליך ההובלה והאספקה של שירותים וסחורות.

 

אקסיום אבטחה וניהול מציעה ליווי צמוד ומקצועי לארגונים במטרה לסייע לארגונים למנוע אובדן עיסקי, לצמצם הפסדים ולשמר את רווחיות הארגון.

זהו תחום פעולה אשר מטרתו לאפשר לארגון בקרה אפקטיבית על תהליכי עבודה ועל תנועות של כספים, משאבים, חומרי גלם ומוצרים במטרה להגן על הנכסים ועל האינטרסים החיוניים של הארגון מפני ניסיונות של גורמים עוינים לנצל אותם לתועלתם האישית או לפגוע בהם.

 

אקסיום אבטחה וניהול מבצעת תהליך מקיף של הערכה וניהול סיכונים בתחום מניעת אובדן. לשם כך יבוצע לימוד מדוקדק וניתוח של כל תהליכי העבודה ושטחי הפעילות של הארגון.  על בסיס הערכת הסיכונים יופעל מענה אופרטיבי אשר ישתלב בפעילות ויבטיח בקרה אפקטיבית על אופרציות ועל תהליכים. תכנית המענה כוללת, בהתאם לצורך, גם יישום של אמצעים טכנולוגיים וגם מיפוי משרות וניהול מותאם וידידותי של מהימנות עובדים.

יש לזכור שכל סכום כסף שמצליח הארגון למנוע את אובדנו עובר ישירות לשורת הרווח הנקי.

Comments are closed.