מטרתה של תכנית אבטחה

מטרתה של תכנית אבטחה

הגדרת המושג "אבטחה" הנה:  מכלול של פעילות פרואקטיבית, מתוכננת ומתואמת, המבוצעת בגוף המאובטח ומיועדת על מנת לסכל ניסיונות של גורמים עוינים לתכנן ולבצע פעולות זדון.

במגזרים ממלכתיים ייעוד האבטחה העיקרי הנו להתמודד עם איומי הטרור ולסכל פיגועים. ואילו במגזר האזרחי קשת תפקידיה של מערך אבטחה רחבה יותר והיא מיועדת גם להתמודדות עם עבריינות רכוש, מניעה של אבדן עיסקי, שמירה על נכסי הארגון ומניעת כל ניסיון של גורם חיצוני להסב נזק.

מטרתה של תכנית אבטחה אפקטיבית הנה בראש וראשונה למנוע ולסכל ניסיונות של גורמים עוינים לבצע פיגועים או לגרום נזק. ואולם, בד בבד, יישום תכנית אבטחה, שהיא שקולה, מותאמת ומקצועית, מהווה מסר מרגיע של שליטה ואחריות מצד הנהלת הארגון כלפי עובדיו, לקוחותיו ואורחיו וכלפי הציבור בכלל.
 
תנאי יסודי של כל תכנית אבטחה הוא שהיא תהיה מותאמת למאפייני הפעילות של הארגון ולצרכיו. תכנית האבטחה צריכה להיות מתוכננת במקצועיות ומתוך יישוב דעת בשקלול של עלות תועלת. היא תהיה ממוקדת כנגד האיום ולא תפגע ברמת השרות שהארגון אמור להעניק לבאים בשעריו. תכנית כזו תעביר מסר מרגיע של שליטה במצב כלפי הציבור ומסר תקיף של מוכנות כלפי היריב.

הנחות העבודה הבסיסיות בכל תכנית אבטחה המבוצעת על ידי היסק הינן שהאבטחה איננה מטרה כשלעצמה, כי אם שירות הניתן לארגון לצורך קיום פעילותו הייעודית, האבטחה תותאם Tailor Made למאפייני הארגון לצרכיו ולאיומים החלים עליו והיא תעמוד במסגרת של תקציב ומשאבים.

הגדרת המשימה

 • התמודדות מול איומי טרור
 • אבטחת מידע
 • הגנה על נכסי הארגון
 • מהימנות עובדים
 • מניעת עבריינות רכוש, אלימות, ונדליזם
 • שמירה על סדר ציבורי
 • מניעת אבדן
 • מוכנות לחירום

עקרונות

 • האבטחה היא אמצעי שמטרתו להגן על הגוף המאובטח מאיומים ולאפשר לו למלא את ייעודו.
 • תנאי יסודי של כל תכנית אבטחה הוא שהיא תהיה מותאמת למאפייני הפעילות של הארגון ולצרכיו.
 • תכנית האבטחה צריכה להיות מתוכננת במקצועיות ומתוך יישוב דעת בשקלול של עלות תועלת.
  האבטחה מבוצעת במגבלות של תקציב ומשאבים
 • האבטחה תשתלב בשגרת החיים של הגוף המאובטח.

האבטחה תורמת לפעילות הארגון והיא משדרת מסר מרגיע של שליטה ואחריות מצד הנהלת הארגון כלפי עובדיו, לקוחותיו ואורחיו וכלפי הציבור בכלל ומסר תקיף של מוכנות כלפי היריב.

 

Comments are closed.