אבטחת בכירים

אבטחת בכירים

אבטחת בכירים הנה מכלול של פעולות אשר מטרתן להבטיח את שלום המאובטח ולאפשר לו לפעול ולתפקד בחופשיות..

האיומים על חייהם ועל שלומם של בכירים שונים בהתאם לתפקיד, למעמד ולמאפייני הפעילות. הגם שקיימים מכנים משותפים, לא דומה האיום על אישיות פוליטית לאיום על מנהל בכיר במגזר העסקי, ולא דומה האיום בארץ במגורים לאיום במהלך נסיעת עסקים לחו”ל. קיימים הבדלים נוספים בהערכת הסיכון הנובעים מהגדרת היריבים, מניתוח דפוסי הפעילות של המאובטח, משרדו, ביתו ומשפחתו ומניתוח גורמי השפעה נוספים. .

רמת האבטחה היא נגזרת של הערכת הסיכון. אבטחת בכירים אין פירושה בהכרח הצמדת מאבטחים למאובטח בכל תנועותיו, ניתן להשיג רמת אבטחה גבוהה למדי באמצעות שורה של פעולות אחרות, מתוכננות ומובנות, המיועדות לסיכול ניסיונות של יריבי פשיעה וטרור לגרימת נזק למאובטח, לניצול משאביו לרעה, או לביצוע פיגועים.

אבטחת אישים כוללת את פעולות שמטרתן להגן על האישיות המאובטחת, על בני משפחתו, על ביתו ועל נכסיו, בהתאם לרמת האיומים הנשקפת להם.

ניתוח הסיכונים בתחום אבטחת אישים כולל את מרכיב ההערכה ואת מרכיב ניהול הסיכון.
הערכת הסיכון – כלל הפעולות אשר מטרתן להעריך ולדרג את האיומים ואת הסיכונים, לנתח את דרכי הפעולה האפשריות ליריבי פשיעה וטרור, לרבות יריבים ארגוניים, ולהציג את הפערים בין המצוי לרצוי, הן מבחינת איכות המענה האבטחתי והן מבחינת האפקטיביות (עלות תועלת) וההתאמה למאפייני המאובטח ופעילותו.
ניהול הסיכון – הצגת המענה הפרואקטיבי האופטימאלי לסיכון: הצגת קונספט ותכנית אבטחה אופטימאליים, מותאמים למאובטח, לפעילותו ולצרכיו. תכנית האבטחה תכלול את כלל הפעולות והאמצעים שיינקטו במעון, במקום העבודה, בתנועות ובנסיעות עבודה לחו”ל.

בגיבוש קונספט ותכנית האבטחה מיוחסת חשיבות עליונה לחופש התנועה והפעולה של המאובטח

Comments are closed.