תעופה

תעופה

אבטחת תעופה

תחום התעופה הנו מהרגישים והמאתגרים ביותר בעולם האבטחה.
בשל אופייה הבינלאומי, מאפייני פעילותה והאפקט הפסיכולוגי והתקשורתי העצום שמשיג היריב בפיצוץ מטוס באוויר, בחטיפת מטוס או בפיגוע הרג בשדה תעופה, התעופה האזרחית הנה מהיעדים האטרקטיביים ביותר עבור ארגוני המחבלים לביצוע פיגועים.

תנאי יסודי לרציפות קיומו של ארגון הנו יכולתו לתפקד כשהוא חופשי מאיומים. זוהי למעשה מטרת האבטחה על פי תפיסת אקסיום אבטחה וניהול.

אבטחת התעופה הנה מכלול של פעילות פרואקטיבית שמטרתה למנוע חדירת מחבלים או החדרת אמל"ח למטוסים, ולהגן על שדה התעופה ועל הבאים בשעריו מפני ניסיונות של גורמים עוינים לפגוע בהם, למנוע עבריינות רכוש, ולסכל ניסיונות לחבלה בנכסי שדה התעופה וחברת התעופה או שימוש בלתי מורשה בהם.
כמו כן מיועדת תכנית האבטחה על מנת לאפשר לארגון לתפקד במצבי חירום ולחזור ביעילות לשגרת פעילות בסיומם.

פעילות אבטחה אפקטיבית המייצרת הרתעה כלפי יריבים, שאינה מכבידה ולא מטרידה את עובדי הארגון והבאים בשעריו.

הנחות עבודה

 • האבטחה איננה מטרה כשלעצמה כי אם אמצעי אשר מטרתו לאפשר קיום שגרת הפעילות של שדה התעופה ושל חברת התעופה אשר יש לו משימות, מטרות ויעדים מוגדרים.
 • על האבטחה להיות מותאמת לאיומים הספציפיים כלפי הארגון וכלפי כל אחד מהמתקנים והאינטרסים טעוני האבטחה שבמסגרתו.
 • האבטחה תתבסס על כוח אדם מיומן ועל אמצעים טכניים. מינון ואיזון ביניהם יותאם לאופי הפעילות והמתקנים של הארגון.
 • האבטחה תבוצע בתיאום מלא עם רשויות החוק והשלטון המקומי במדינה ובהתאם להוראות החוק.
 • על תכנית האבטחה לעמוד בהנחיות ובסטנדרטים בינלאומיים מחייבים בתחום אבטחת התעופה.
 • על תכנית האבטחה לעמוד במגבלות תקציב ומשאבים נתונים.מטרות ויעדים:
 • מטרת על - פיתוח וגיבוש של קונספט אבטחה וביטחון ושל תכנית אבטחה אשר ישתלבו  בדפוסי הפעילות של חברות התעופה ושל שדות התעופה תוך שימור ייעודם וצביונם האזרחי מסביר הפנים ורמת השירות ללקוחותיהם.
 • הגנה על חיי הנוסעים, צוותי המטוסים, קהל ועובדים בשדות ובחברות תעופה.
 • תכנית האבטחה תכלול שמירה על מטוסים, על ציוד ועל נכסים מפגיעה או חבלה בהם.
 • עמידה בסטנדרטים בינלאומיים מקובלים של פעולות בתחום אבטחת התעופה.
 • תכנית האבטחה תכלול את ההיערכות לשעת חירום (Contingency Plan) ואת האמצעים הנדרשים לצורך שימור הפעילות העסקית (COOP).
 • תכנית האבטחה תתבסס על כוח אדם מיומן ועל טכנולוגיות אבטחה.קונספט ותכנית האבטחה מקיפים את כל דפוסי הפעולה שבאמצעותם ניתן לחדור אל שדה התעופה או להחדיר פצצה או חוטף למטוס, לרבות: הטיפול הבטחוני בנוסע ובכבודתו, הטיפול הבטחוני במטען המסחרי, הטיפול הבטחוני בקייטרינג ואספקה למטוס, הטיפול הבטחוני בדלקים ובציוד תחזוקה, אבטחה בטיסה ומהימנות עובדים.

  ניתוח הסיכוניםבתחום אבטחת התעופה מתחלק לארבעה מרכבים כדלקמן:

  הערכת הסיכון  כלל הפעולות אשר מטרתן להעריך ולדרג את האיומים ואת הסיכונים, לנתח את דרכי הפעולה האפשריות ליריב ולהציג את הפערים בין המצוי לרצוי, הן מבחינת איכות המענה האבטחתי והן מבחינת האפקטיביות (עלות תועלת) וההתאמה לאופי הארגון ופעילותו.
  ניהול הסיכון הצגת המענה הפרואקטיבי האופטימאלי לסיכון: הצגת קונספט ותכנית אבטחה אופטימאליים, מותאמים לחברת התעופה ולשדה התעופה ולצרכיהם.
  תקשור הסיכון הצגת הפעולות הנדרשות בהיבטי תקשורת פנים וחוץ ארגונית, על מנת לאפשר את יישום תכנית הביטחון: תיאור הפעולות הנדרשות על מנת ליצור לסיכון דימוי הולם בקרב בעלי תפקידים (על מנת שלא ייתפס כמאיים יתר על המידה מחד אך יעורר את תשומת הלב הראויה מאידך) והפעולות הנדרשות על מנת לקבל את שיתוף הפעולה האופטימאלי מצד גורמי השלטון כמו גם העובדים והמנהלים. כאן גם יתנהל תקשור הסיכון אל מול גורמים רשמיים אשר הקשר עימם הנו תנאי להצלחתה של תכנית האבטחה.
  התאמה ועמידה בסטנדרטים בינלאומיים IATA, TSA, ICAO, YASA

   

אבטחה אפקטיבית ומסבירה פנים, המשתלבת בחיי שדה התעופה וחברת התעופה ומשמרת את צביונו האזרחי והעסקי.

 

Comments are closed.