אבטחת תשתיות

אבטחת תשתיות

תשתיות הן מכלול של שירותים חיוניים שמדינה מספקת לאזרחיה ולמוסדותיה, או שארגון מספק ליחידות התפעול שלו, על מנת לאפשר את שגרת קיומם.

תשתיות חיוניות הן כאלו שהפגיעה בהן או בתפקודן תוביל למשבר כלכלי או חברתי עד ערעור היציבות החברתית או איום על יכולתו של הארגון לספק את שירותיו. תשתית קריטית היא תשתית שקיומה משליך על תפקודן של תשתיות אחרות או על שורה של ארגונים שמייצרים מכלול של שירותים בתחום מסוים.

לשם הדגמה, ברמת המדינה התשתיות החיוניות הן כל מוסדות הממשל / בנקאות ופיננסים / מזון וחקלאות, מים ושפכים / שירותי החירום / שירותי בריאות הציבור / תעשיות ביטחוניות / תעשיות כימיות (בשל נגיעתן בחומ”ס). ובגלל תלותיות חוצה סקטורים תשתיות – אנרגיה / תקשורת / תחבורה – הן גם חיוניות כשלעצמן וגם קריטיות – שכן כל אחת מהתשתיות האחרות תלויה בכל אחת מהשלוש הללו לצורך תפקודה, וגם כל אחת מהשלוש הללו תלויה בכל אחת משתי האחרות (ע”ע אפקט הדומינו וגם Ripple Effect). הגדרה של תשתיות חיוניות וקריטיות וניתוח תלותיות חוצה סקטורים הוא בדרך כלל השלב הראשון כמקדים לניתוח הסיכונים.

תשתיות קריטיות יוצבו בראש סדר הקדימויות ותשתיות חיוניות יהיו קודמות למתקנים אחרים בניתוח הסיכונים ובתיעדוף המשאבים לאבטחה.

אקסיום אבטחה וניהול ניסחה את המתודולוגיה לניתוח סיכונים עבור המשרד לביטחון הפנים, לרבות הגדרות של תשתיות קריטיות ותלותיות חוצה סקטורים.

אקסיום מבצעת ניתוח סיכונים, סקרי אבטחה, ביקורות, ותכנון מערכי אבטחה עבור תשתיות ומתקני תשתית בארץ ובעולם.

infrastructure

 

 

Comments are closed.